Urzeczywistnij wizję

szkolenie
z podstaw robienia wizualizacji

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu koncepcyjnego projektowania i modelowania obiektów 3D w programach SketchUp oraz SuPodium.

ILOŚĆ GODZIN: 10

(sesja 2- dniowa, albo zgodnie z oczekiwaniami klienta pozostawiając ten sam wymiar godzin, w tym część teoretyczna 5h, część praktyczna 5h).

INFORMACJE DODATKOWE:

a) Wymagania formalne: brak
b) Forma prowadzenia zajęć: wykład plus praktyka
c) Program szkolenia

1. Co to jest SketchUp?
2. Dostępne wersje SketchUpa.
3. Formaty do jakich można exportować.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

4. Dodawanie elementów do zbioru zaznaczania.
5. Zmiana stanu zaznaczenia elementów.
6. Usuwanie elementów ze zbioru zaznaczania.
7. Wymazywanie elementów.
8. Zmiękczanie/ wygładzanie krawędzi.
9. Rysowanie linii.
10. Tworzenie płaszczyzn.
11. Dzielenie płaszczyzn.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM cd.:

12. Pole kontrolowania wartości.
13. Blokowanie linii.
14. Figury geometryczne.
15. Dokładne wartości prostokąta.
16. Wyciąganie i wpychanie płaszczyzn.
17. Tworzenie otworów.
18. Odsunięcie oraz elementów.
19. Tworzenie kopii.
20. Tworzenie równo oddalonych od siebie kopii.
21. Obracanie elementów.
22. Skalowanie obiektów.
23. Uchwyty narożnikowe.
24. Uchwyty krawędzi.
25. Uchwyty płaszczyzn.
26. Pomiary odległości.
27. Wypełnienie kolorem.
28. Zasady malowania płaszczyzn.
29. Skróty klawiszowe.
30. Tworzenie grup.
31. Rozbijanie grupy.
32. Edytowanie grupy.
33. Malowanie grup i komponentów.
34. Przygotowanie modelu do renderingu.
35. Nakładanie tekstur.
36. Ustawianie punktów świetlnych.

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA WYKŁADOWCA:

mgr inż. arch. wnętrz Katarzyna Wójcik